Praktijk Hoek Melkweg - Studentenhulpverlening

CARRIÈRE

Gedragen ontwikkeling

Carrière

Carrière is iets wat we maken. Met grote inzet gebruiken we onze talenten, connecties en kansen die zich aandienen. We komen op voor onszelf en grijpen onze kansen: in deze zin maken we onze carrière. In dit proces is echter ook de tegenpool van het maken te onderscheiden: we worden er door gedragen. Een carrier (Eng.) is een grote vrachtfiets waarin goederen gedragen worden.


Talenten die we hebben meegekregen bieden de mogelijkheid om ons in een beroep waar te maken. Het contact dat we hebben met belangrijke mensen in onze omgeving helpt ons de weg te wijzen of een baan te krijgen. Dit soort mogelijkheden worden ons aangedragen. In nog breder perspectief zien we dat we geboren worden in een samenleving die werkzaamheden en beloningen aanbiedt . Het is een vanzelfsprekendheid waar we niet gauw bij stil staan, maar we worden met ons allen gedragen door een organisatiestructuur die ons uitnodigt om bepaalde plekken in te nemen.

Een carrière is een persoonlijke ontwikkeling op basis van persoonlijke inzet die ingebed is in het aanbod en ondersteuning van onze samenleving. Het vraagt zowel een persoonlijke inzet als een afstemming op wat ons geboden wordt.

© Jan Philip Wieringa

^